Terug

Privacybeleid

Deventer Verhaal, gevestigd aan Keizerstraat 33, 7411 HD Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Deventer Verhaal
Keizerstraat 33
7411 HD Deventer
0570-855 950
info@deventerverhaal.nl
www.deventerverhaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deventer Verhaal verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site waar men stem geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Alleen het ip-adres van de gebruiker wordt, ten behoeve van het stemmen op het ‘Deventer monument van het jaar’, tijdelijk bewaard. De website waarop men kan stemmen, gebruikt wel social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deventerverhaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Deventer Verhaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verwerken van stem ten behoeven van de verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’.

Geautomatiseerde besluitvorming
Deventer Verhaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deventer Verhaal) tussen zit. Deventer Verhaal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Deventer Verhaal gebruikt WordPress CMS ten behoeve van het registreren van stemmen voor de verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Deventer Verhaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• IP-adres > max. 4 weken > ten behoeve van registratie van stemmen

Delen van persoonsgegevens met derden
Deventer Verhaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deventer Verhaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deventer Verhaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deventerverhaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Deventer Verhaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Deventer Verhaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deventerverhaal.nl

Open Monumentendag Deventer 2020

Jaarlijks openen in het tweede weekend van september tientallen monumenten in de gemeente Deventer de deuren voor publiek. In verband met corona heeft Open Monumentendag dit jaar een vernieuwende, meer digitale presentatie.

Verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’ 
Speciaal voor Open Monumentendag 2020 organiseert Deventer Verhaal de verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’! De vijf finalisten van de verkiezing zijn bekend. Inmiddels heeft een jury alle aanmeldingen beoordeeld en vijf monumenten geselecteerd die nog strijden om de prestigieuze titel. De monumenten die nog steeds kans maken op de eretitel en een 3D opname van het monument zijn: de voormalige Houtmarktschool, de Synagoge in de Golstraat, de kerkwoning aan de Graaf van Burenstraat, de Lebuinuskerk met het carillon en de Dorpskerk in Bathmen.

Kidsreporters van Deventer Verhaal zijn de afgelopen week bij de finalisten ‘over de vloer’ geweest om het verhaal van het monument op camera vast te leggen. Het publiek kan van 1 t/m 10 september op deze website stemmen op één van deze vijf finalisten. Zij zijn vanaf dat moment geheel overgeleverd aan het publiek.

Partners